Onze principes? We gaan vóór diversiteit, eerlijke concurrentie, correcte informatie en respect voor het milieu. We strijden tégen pesten, belangenconflicten en illegale handel. Iedere medewerker van de Imperial Brands houdt zich aan die principes. Ieder van ons past ze elke dag toe – wereldwijd.

We juichen evenwichtige, rationele discussies over tabak en vapen toe. We tonen respect voor ieders mening en bijdrage aan het debat. Het is ons doel om betrouwbare, onderbouwde en actuele informatie te verstrekken. Daarom moedigen we de regelgevende instanties aan om een beroep te doen op onze expertise wanneer ze de verschillende stakeholders raadplegen.

Er moet specifieke aandacht naar de controle van onze belangenvertegenwoordiging gaan – dat begrijpen we. Onze sterkste troef is onze transparantie.  

We staan volledig achter de waarden die we uitdragen en de beslissingen die we nemen. Lees meer over onze waarden.